ATMINTYJE IŠLIKUSIŲ, VIRTUALIOS KAPINĖS

Tėve mūsų, kuris esi danguje,
teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti
bet gelbėk mus nuo pikto.

Amen

Antanas Račkauskas 1821-1900 || Virtualus kapas

ANTANAS RAČKAUSKAS
1821-1900

Įeiti į Virtualią kapavietę
Pranciškus Žvinklys 1870-1922 || Virtualus kapas

PRANCIŠKUS ŽVINKLYS KAZIMIERO
1870-1922

Įeiti į Virtualią kapavietę
Stasys Račkauskas Antano 1862-1925 || Virtualus kapas

STASYS RAČKAUSKAS ANTANO
1862-1925

Įeiti į Virtualią kapavietę
Regina Purauskaitė Račkauskienė 1837-1925 || Virtualus kapas

REGINA PURAUSKAITĖ RAČKAUSKIENĖ
1837-1925

Įeiti į Virtualią kapavietę
Kazimieras Stonkus 1862 - 1946 || Virtualus kapas

KAZIMIERAS STONKUS
1862 - 1946

Įeiti į Virtualią kapavietę
Kazimieras Žvinklys Pranciškaus 1904-1953 || Virtualus kapas

KAZIMIERAS ŽVINKLYS PRANCIŠKAUS
1904-1953

Įeiti į Virtualią kapavietę
Rozalija Pilibaitytė Žvinklienė 1882-1963 || Virtualus kapas

ROZALIJA PILIBAITYTĖ ŽVINKLIENĖ
1882-1963

Įeiti į Virtualią kapavietę
Apolonija Vrubliauskaitė Račkauskienė 1909-1966 || Virtualus kapas

APOLONIJA VRUBLIAUSKAITĖ RAČKAUSKIENĖ
1909-1966

Įeiti į Virtualią kapavietę
Pranas Stonkus, Kazimiero 1910-1969 || Virtualus kapas

PRANAS STONKUS KAZIMIERO
1910-1969

Įeiti į Virtualią kapavietę
Blažiejus Račkauskas 1909-1983 || Virtualus kapas

BLAŽIEJUS RAČKAUSKAS STASIO
1909-1983

Įeiti į Virtualią kapavietę
Antanas Račkauskas 1934-1995 || Virtualus kapas

ANTANAS RAČKAUSKAS BLAŽIEJAUS
1934-1995

Įeiti į Virtualią kapavietę
Stanislovas Laimutis Račkauskas 1936-1996 || Virtualus kapas

STANISLOVAS LAIMUTIS RAČKAUSKAS
1936-1996

Įeiti į Virtualią kapavietę
Magdalena Žvinklytė Stonkienė 1910-1999 || Virtualus kapas

MAGDALENA ŽVINKLYTĖ STONKIENĖ
1910-1999

Įeiti į Virtualią kapavietę
Antanas Žvinklys, Pranciškaus 1912-2002 || Virtualus kapas

ANTANAS ŽVINKLYS PRANCIŠKAUS
1912-2002

Įeiti į Virtualią kapavietę
Neringa Čepulytė, Bukienė 1968-2013 || Virtualus kapas

NERINGA ČEPULYTĖ BUKIENĖ
1968-2013

Įeiti į Virtualią kapavietę
Algimantas Pranciškus Stonkus 1935-2016 || Virtualus kapas

ALGIMANTAS PRANCIŠKUS STONKUS
1935-2016

Įeiti į Virtualią kapavietę
Ignas Mindaugas Lisauskas 1976-2018 || Virtualus kapas

IGNAS MINDAUGAS LISAUSKAS
1976-2018

Įeiti į Virtualią kapavietę
Aldona Račkauskaitė Lisauskienė 1947-2019 || Virtualus kapas

ALDONA RAČKAUSKAITĖ LISAUSKIENĖ
1947-2019

Įeiti į Virtualią kapavietę
Janė Žvinklytė Galdikienė 1944-2021 || Virtualus kapas

JANĖ ŽVINKLYTĖ GALDIKIENĖ
1944-2021

Įeiti į Virtualią kapavietę
Irena Stonkutė Račkauskaienė

IRENA STONKUTĖ RAČKAUSKIENĖ 1940-2024

Įeiti į Virtualią kapavietę