✞ Janė Žvinklytė Galdikienė

Onos Gurauskaitės Žvinklienės ir Kazimiero Žvinklio duktėGimė 1944-VII-07 - Skuodo rajone
Mirė 2021-IX-18 - Skuodo rajone, Mosėdžio mstl.

Palaidota Mosėdžio miestelio kapinėse