Išvysk pasaulį smiltelėje,
Dangų – lauko gėlėje.
Sutalpink begalybę saujoje,
o amžinybę – valandoje.

STANISLOVO LAIMUČIO RAČKAUSKO

METINĖMS ATMINTI

✶ Gimusio - 1936-03-13
✞ Mirusio - 1996-12-20
✞ Palaidoto Skuodo rajono, Barstyčių miestelio kapinėse ✞
STANISLOVO LAIMUČIO RAČKAUSKO virtuali kapavietė