✞ Stasys Račkauskas Antano

Reginos Purauskaitės Račkauskienės ir Antano Račkausko sūnus


Gimė 1862
Mirė 1925

Palaidotas - nežinoma vietovė