Štralzundo, Vokietija, senosios kapinės

2017-08-02
Posted in Europa