rain
Tik rėmėjų dėka galime darbuotis įgyvendindami Virtualių kapinių misiją
– administruoti, palaikyti ir daryti matomu amzinybe.lt tinklalapį.

Tinklalapis, kaip nefinansuojama organizacija, laikosi tik simbolinių įmokų dėka
ir yra finansuojamas tik šiais įnašais. Negauname jokio kito finansavimo.

Finansinė parama mums praverstų ir dar labiau paskatintų planuojant
bei organizuojant nekomercinę tinklalapio veiklą.

✞virtualios kapinės
yra atviros visiems

PASLAUGŲ PLANAI

MINIMALUS VIRTUALIOS KAPAVIETĖS PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO LAIKOTARPIS
– 1 KALENDORINIAI METAI

MINI

11,88 € METINIS MOKESTIS
0,99€ MĖNESINIS MOKESTIS

– Virtualios velionio kapavietės suformavimui skiriamas atskiras puslapis.

– Puslapyje pažymimos velionio ir jo tėvų Vardai, Pavardės. Gimimo, mirties datos ir vietovės. Kapinių vieta.

– Kasmet, velionio mirties data paminima
amzinybe.lt soc.tinklo paskyroje.

MINI Plano puslapio pavyzdys

MIDI

18 € METINIS MOKESTIS
1.50€ MĖNESINIS MOKESTIS

– Virtualios velionio kapavietės suformavimui skiriamas atskiras puslapis.

– Puslapyje pažymimos velionio ir jo tėvų Vardai, Pavardės. Gimimo, mirties datos ir vietovės. Kapinių vieta.

– Kasmet, velionio mirties data paminima
amzinybe.lt soc.tinklo paskyroje.

– Virtualioje asmens kapavietės puslapio apačioje, pažymima Google Maps (žemėlapyje) velionio palaidojimo vieta su paminklo nuotrauka.

MIDI Plano puslapio pavyzdys

MAXI

41.88 € METINIS MOKESTIS
3.49€ MĖNESINIS MOKESTIS

– Virtualios velionio kapavietės suformavimui skiriamas atskiras puslapis.

– Puslapyje pažymimos velionio ir jo tėvų Vardai, Pavardės. Gimimo, mirties datos ir vietovės. Kapinių vieta.

– Kasmet, velionio mirties data paminima
amzinybe.lt soc.tinklo paskyroje.

– Virtualioje asmens kapavietės puslapio apačioje, pažymima Google Maps (žemėlapyje) velionio palaidojimo vieta su paminklo nuotrauka.

– Sukuriama slaptažodžiu (arba be jo) apsaugota erdvė, kurioje patalpinamos velionio nuotraukų albumas.

MAXI Plano puslapio pavyzdys