Planas MIDI - metinis mokestis - 18 €APRAŠYMAS:
– Virtualios velionio kapavietės suformavimui skiriamas atskiras puslapis.
– Puslapyje pažymimos velionio ir jo tėvų Vardai, Pavardės. Gimimo, mirties datos ir vietovės. Kapinių vieta.
– Kasmet, velionio mirties data paminima amzinybe.lt socialiniame tinkle.
– Virtualioje asmens kapavietės puslapio apačioje, pažymima Google Maps (žemėlapyje) velionio palaidojimo vieta su paminklo nuotrauka.


MIDI Plano puslapio pavyzdį galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą

PARAIŠKOS FORMA

Pildykite ir siųskite Formą tik tokiu atveju, jeigu Jūs sutinkate su paslaugų teikimo sąlygomis.
Peržiūrai priimama ir talpinama į Virtualias kapines tik PILNAI užpildyta Paraiškos forma.

Užpildyti būtina visus formos laukelius.