✞ Veronika Šatkutė Česonienė

Karolinos Banytės Šatkuvienės ir Prano Šatkaus duktė


Gimė 1937-03-29 - Anykščių rajone, Svėdasuose
Mirė 2019-02-15 - Utenoje

Palaidota Utenos naujosiose kapinėse - 251 sklype, 23 kvartale.