✞ Alvydė Šikšnytė Kazlauskienė

Liucijos Glambokaitės Šikšnienės ir Juozo Šikšnio duktė


Gimė 1949-01-10 - Ukmergėje
Mirė 2017-12-29 - Ukmergėje

Palaidota Ukmergės Vaižganto kapinėse