✞ ADOLFINA BUDRYTĖ DAPŠIENĖ


Antaninos Budrienės Pagojūtės ir Pranciškaus Budrio duktė


Gimė 1932-04-15 - Telšiuose
Mirė 1979-08-03 - Telšiuose

Palaidota Telšių miesto senosiose kapinėse.